Faktoring

A halasztott fizetési feltétel miatt tőkehiánnyal, finanszírozási problémákkal küzdő cégeknek.

Különösen azoknak a vállalkozásoknak nyújt megoldást melyek vevői a halasztott fizetési feltétel miatt finanszírozási problémákkal küzdenek.

Az aktív faktoring ügyletek esetében társaságunk a fizetési esedékességet megelőzően a szállítók/szolgáltatók számláit, különböző keretszerződés keretein belül vásárolja meg.

Vételárelőleg:

A kötelezett által a szállítás tényét/elvégzését igazoló dokumentum (szállítólevél, teljesítési igazolás) alapján kiállított számla bruttó értékének meghatározott százaléka.

A faktorálás történhet

  • keretfaktoring szerződés alapján, amely esetben a kötelezett felé kibocsátott teljes számlaforgalom faktorálásra kerül;
  • illetve eseti engedményezési szerződés keretében.